Lönehantering
Förening med löner

1300 kr per år

Uppstart mindre förening 1-4

500 kr per år

Uppstart stor förening över 5

1000 kr per år

Del i programvara per år

500 kr per år

Lönehantering därefter på timtid

135 kr per tim

Föreningsservice Piteå

Olof Palmes gata 2

941 33  Piteå

0911 42 44 40

070 69 69 002

foreningsservice@fs.pitea.se

www.facebook.com/fspitea

Föreningsservice © 2019, All Right Reserved