FÖRENINGSPATRULLEN

En social innovation, projektet som öppnar upp!


Syftet med projektet är att i samarbete med Piteå kommun socialtjänsten prova och ta fram en ny form för daglig verksamhet/sysselsättning som leder till en win-win situation både för deltagaren, föreningslivet och socialtjänsten.


Genom projektet får deltagarna meningsfulla arbetsuppgifter som enkelt kan anpassas utifrån behov och funktionsförmåga. Deltagarna behöver inte vänta lika länge på att få en placering och det ges större förutsättningar för att platsen ska passa deras intresse och behov. Deltagarna ges också större möjlighet att gå från daglig verksamhet/sysselsättning till en anställning med lönestöd på hel- eller deltid. Man skapar delaktighet och sysselsättning för målgruppen.


Föreningsservice får fler händer som kan utföra arbetsuppgifter som annars inte blir utförda och kan på så sätt utveckla flera nya produkter/tjänster och ta på sig fler uppdrag.


Föreningsservice och föreningslivet kompetensutvecklas både som organisation och på individnivå för arbetet med målgruppen. Normer och värderingar ges ett nytt ansikte och inkluderas i civilsamhället.


Föreningarna och föreningslivet utvecklas till att bli en viktig arena för människor att inkluderas och bygga upp och vidga sitt sociala nätverk. Det medför ett växande föreningsliv.


Socialtjänsten får större möjlighet att göra bra placeringar.Projektets mål, kvalitet och aktivitetsplanerOrganisationBatterigatan 10

941 47  Piteå

+46 911 42 44 40

info@fspitea.se

Föreningsservice © 2019, All Right Reserved