OM OSS

En stark resurs för föreningslivet i Piteå!


Vi är en ideell förening som finns för dig och din förening som ett stöd i den dagliga verksamheten och utveckling av föreningslivet i Piteå.


Föreningsservice är den naturliga plattformen och länken för samverkan mellan föreningslivet i Piteå och Kultur Park och Fritid.


Vår målsättning är att hjälpa föreningar och föreningsanställda att få tid över till verksamheten och medlemmarna. Det gör vi med att erbjuda stöd och hjälp med tjänster, uthyrning av utrustningar och resurser.


Vi har kompetent personal inom olika områden och uthyrning av resurser som ger föreningarna lägre kostnader och effektivare nyttjande.


Våra verksamhetsområden är:

Administrativ service, bokföring, lönehantering, medlemshantering och  utskickshantering.

Projektledning och projekthantering.

Kopiering, layout, skyltar och uthyrning.

Vaktmästarpool med personal och maskinpark för anläggnings och

praktiska arbeten året runt.

Gräsyteskötsel.

Uthyrning av vagnar för sekretariat, toaletter och läktare.


Att använda sig av Föreningsservice innebär för dig att du kan lämna över rollen helt och hållet som arbetsgivare till oss med alla delar som det innebär med arbetsledning, arbetsmiljö, lönehantering, medarbetarsamtal och hantering av personalens källskatter och pensionsavgifter.

Du minskar föreningens investeringskostnader och använder Föreningsservice när det behövs och betalar bara för detta.


Din årliga medlemsavgift är endast 300 kr/år.


Du får tid och resurser över till att ta hand om föreningens medlemmar. Mer tid till verksamhetsutveckling, där vi kan vara ditt stöd med att hjälpa till att söka, skapa och genomföra projekt.


Föreningsservice utvecklas och vi vill i framtiden mer tydligt vara det gemensamma navet för föreningslivet i Piteå. Hitta lösningar som på bästa sätt effektiviserar föreningarnas dagliga arbete till så låg kostnad som möjligt och vara den plattform där samverkan kan ske i större projekt med samordningsvinster, allt utifrån varje förenings unika behov.


Här framför dig har du vår nya hemsida som visar en del av det vi gör, och som vi hoppas kan ge dig inspiration till dina ideér.

Inget jobb är för litet eller stort, och vi ger dig som kund den tid du behöver för att få fram din idé!


Vi finns för er!

Mona Lindqvist

Verksamhetschef

070-696 90 02

Mona.lindqvist@fspitea.se